MONTENEGRO EXPRESS

Turistička agencija Montenegro Experss pruža različite usluge i aktivnosti u okviru svoje djelatnosti kako bi zadovoljile potrebe putnika i turista.

Evo nekoliko ključnih aspekata poslovanja naše turističke agencije:

Organizacija putovanja

Planiranje i organizacija putovanja za pojedince, grupe, ili poslovne putnike.

Rezervacija smještaja u hotelima, apartmanima, vilama i drugim vrstama smještaja.

Pružanje informacija o destinacijama, atrakcijama, kulturnim događajima i drugim turističkim aktivnostima.

Prevoz

Organizacija prevoza od tačke polaska do destinacije, uključujući avionske, železničke, autobuske ili brodske rezervacije.

Pružanje informacija o različitim vrstama prevoza i njihovim cijenama.

Izleti i ture

Organizacija različitih izleta, obilazaka gradova, pješačenja, vožnji brodom i drugih ekskurzija. Vođenje grupa turista od strane licenciranih vodiča.

Prilagođavanje putovanja prema individualnim željama klijenata.

Organizacija poslovnih putovanja, seminara, konferencija i team-building aktivnosti.